Leonardo 2019

Se koncertprogrammet.

Leonardo – Manden, Myten, Maskinerne, Musikken

Formålet med projektet ”Leonardo – Manden, Myten, Maskinerne, Musikken” er at skabe en musikalsk hyldest til renæssancemennesket over dem alle – Leonardo da Vinci (1452-1519) – i anledning af 500-året for hans død.

I hele Europa – og naturligt nok især i Italien – forberedes forskellige fejringer af denne ener, der stadig fascinerer ved sit alsidige geni og helt unikke evne til at udtænke apparater, der var adskillige hundrede år forud for sin tid (f.eks. helikopteren), og hvis malerkunst og sans for perspektivisk komposition hver dag begejstrer museumsgæster; ikke mindst foran Mona Lisa på Louvre i Paris.

Ifølge traditionen, grundlagt af Leonardos første, store biograf, Giorgio Vasari (1511-1574), dyrkede geniet også musikken, såvel som udøvende musiker og som skabende komponist, ligesom han skulle have konstrueret flere musikinstrumenter. Instrumenterne kender vi fra hans egne optegnelser, men beklageligvis har kompositionerne ikke overlevet tidens tand, og der gives dermed ingen muligheder for at opføre musik af Leonardo da Vinci.

Men – et sådant menneske bliver ved at inspirere andre kunstnere, og derigennem bliver det alligevel muligt at skabe en hyldest i musik: For kor a cappella foreligger allerede f.eks. Eric Whitacres (f. 1970) Leonardo Dreams of his Flying Machine, som også Kammerkoret Hymnia har opført, senest ved en korkonkurrence i Rom 2017.

Vi mener dog, at det skabende geni fejres bedst i dets egen ånd: ved fornyet skabelse!

Hymnia har derfor kontaktet en lang række nulevende komponister med henblik på at få skrevet nye værker for kor a cappella, og vi har i begyndelsen af 2019 modtaget seks nyskrevne værker fra:

Til vores store glæde delte disse komponister begejstringen for ideen om at hylde Leonardo: Deres værker tager udgangspunkt enten i Leonardos eget værk, f.eks. hans tekster og malerier, eller i andres tekster og tanker om Leonardo; den konkrete realisering heraf ligger inden for komponisternes kunstneriske frihed, så længe der er en klar sammenhæng med Leonardo selv.

For Kammerkoret Hymnia er projektet helt i tråd med korets tradition for at opføre helt ny kompositionsmusik. Det er i øvrigt heller ikke første gang, koret har bestilt værker; således etableredes samarbejdet med Kelly Crandell allerede i 2003, hvor Crandell deltog i komponistkonkurrencen ”Vandværker”, som Hymnia havde udskrevet.

Hymnia har kontraktligt sikret sig retten til førsteopførelsen af disse værker, og urpremieren finder sted i Rundetaarn (Bibliotekssalen)

fredag den 3. maj 2019

Derudover opføres værkerne ved ti koncerter rundt i hele Danmark hen over sommeren og efteråret 2019.